Română English
DESPRE NOI    /     SOLICITARE SPAŢIU

REGULAMENT CAMPANIE "Cardul Partener te trimite la Untold!"

HOME    /    CARD PARTENER    /    REGULAMENT CAMPANIE "Cardul Partener te trimite la Untold!"

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Cardul Partener te trimite la Untold!”

01 - 15 aprilie2017

 

 1. Organizatorul Campaniei

1.1 Organizatorul campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Untold!” este IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L., cu sediul social în Mun. Iaşi, Str. Palas nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-8, Jud. Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/2758/2006, cod de înregistrare fiscală RO 19181463, capital social 100 Ron, Operator de date cu caracter peronal 6568, denumită în continuare „Organizatorul” sau „IMC”.

1.2 Campania promoțională “Cardul Partener te trimite la Untold!”, denumită în continuare „Campania” se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

 1. Perioada de desfăşurare a Campaniei

2.1 Campania se va desfăşura exclusiv în magazinele din centrul comercial Iulius Mall Timişoara (situat in Timişoara, str. A. Demetriade nr.1, jud. Timis) înscrise în Programul Card Partener, în perioada 01 aprilie 2017 (ora 10:00) - 15 aprilie 2017 (ora 18:00). Informațiile despre Campanie sunt disponibile pe site-ul http://openville.ro/info/ro/82/REGULAMENT-CAMPANIE-Cardul-Partener-te-trimite-la-Untold.html  

2.2 În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință participanților prin publicarea informației pe site-ul http://openville.ro/info/ro/82/REGULAMENT-CAMPANIE-Cardul-Partener-te-trimite-la-Untold.html cu cel puțin 2 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

2.3 Regulamentul oficial de desfășurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

 

 1. Dreptul de participare

3.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

3.2 Beneficiarii Cardului Partener îl pot utiliza exclusiv în cadrul Iulius Mall Timişoara, în magazinele înscrise în Programul Card Partener.

3.3 Lista magazinelor înscrise în Programul Card Partener poate fi consultată pe http://openville.ro/info/ro/80/LISTA-PARTENERI.html  

3.4 În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

3.5 Informaţiile furnizate prin participarea la Campanie sunt proprietatea IMC. Aceste informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul Regulament.

 

 1. Mecanismul campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Untold!”. Premiile campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Untold!

4.1 Înscrierea pentru participarea la Campanie se face automat în momentul folosirii Cardului Partener. Pentru a participa la Campania “Cardul Partener te trimite la Untold!” Beneficiarii trebuie să cumpere de la magazinele din Iulius Mall Timişoara înscrise în Programul Card Partener în perioada 01 aprilie 2017 (ora 10:00) - 15 aprilie 2017 (ora 18:00) produsele/serviciile comercializate/prestate în aceste magazine şi să solicite vânzătorilor utilizarea Cardului Partner la achiziționarea produselor/prestarea serviciilor.

4.2 Prin participarea la această Campanie participanţii sunt de acord şi acceptă expres, integral, necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate în prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului/câştigătorilor fără alte despăgubiri sau plăţi.

4.3 Campania constă în acordarea a 10 premii constând fiecare în câte 2 abonamente General Access la evenimentul UNTOLD ce se desfășoară la Cluj-Napoca, în perioada 3-6 august 2017.

Valoarea comercială a celor două abonamente este de 1188 lei (TVA inclus).

Valoarea comercială a unui abonament General Access la evenimentul UNTOLD este de 594 lei (TVA inclus).

Valoarea comercială totală a premiilor Campaniei este de 11880 lei (TVA inclus).

4.4 În cadrul acestei Campanii, nu este posibilă înlocuirea premiului/premiilor cu alte premii, nu se poate acorda contravaloarea acestuia/acestora în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

 

 1. Condiţii de validare a câștigătorilor campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Untold!”. Acordarea premiilor

5.1 Vor fi premiați primii 10 utilizatori ai Cardului Partener, în ordinea descrescătoare a celor mai mari sume cheltuite în perioada 01 aprilie 2017 (ora 10:00) - 15 aprilie 2017 (ora 18:00), utilizând Cardul Partener. La stabilirea câștigătorilor Campaniei va fi luată în considerare valoarea brută a sumelor, respectiv valoarea fără discountul aplicat în baza Cardului Partener, calculată pentru întreaga perioadă a Campaniei (valoarea cumulată). În cazul în care vor fi două sau mai multe persoane cu aceeași sumă cheltuită, acestea vor fi clasate separat, pe locuri diferite, în ordinea numărului de utilizări a Cardului Partener în perioada Campaniei (cele mai multe utilizări pe locurile fruntașe), premiile acordându-se primilor 10 utilizatori. Pe Locul 1 va fi clasată persoana care a cheltuit suma cea mai mare în perioada Campaniei.

5.2 Stabilirea primilor 10 câștigători ai campaniei promoţionale “Cardul Partener te trimite la Untold!” se va face în data de 18.04.2017 utilizând raportul „Raport general utilizatori activi” generat de aplicația  Card Partener dezvoltată de CODE 932 S.R.L. (denumită în continuare „Aplicatia”)

5.3 Numele celor 10 câştigători vor fi publicate pe site-ul www.openville.ro cel târziu la data de 18 aprilie 2017.

Premiile vor putea fi ridicate de la Centrul Informațional din Iulius Mall Timișoara, str. Demetriade nr.1, jud. Timis, în perioada 19 - 30 aprilie 2017 în intervalul orar 10:00-22:00 cu condiția prezentării unui act de identitate și completarea de către câștigători, în cadrul tabelului pus la dispoziție de către reprezentanții Organizatorului, a următoarelor rubrici: nume, prenume, vârsta, nr.telefon. Nerevendicarea premiului până la data de 30 aprilie 2017 ora 22:00, se considera renunţare la premiu.

5.4 Organizatorul va contacta telefonic sau prin e-mail câștigătorii în perioada 18-19 aprilie 2017 pentru anunțarea premiului câștigat și a modului în care aceștia vor intra în posesia premiului. Acest termen poate fi depășit în situații mai presus de diligențele Organizatorului. Câștigătorul poate răspunde că a acceptat/refuzat premiul în momentul în care a fost contactat telefonic.

5.5 În cazul în care câştigătorii nu pot fi contactați din diverse motive, cum ar fi dar fără a se limita la lipsa numărului de telefon/adresa de e-mail, număr de telefon/adresa de e-mail invalid/ă sau incorect înregistrat/ă în Aplicație, nu au putut fi găsiți după efectuarea a 3 apeluri, refuză premiul atribuit sau nu revedică premiul până la data de 30 aprilie 2017 ora 22.00, se vor apela/contacta în ordine câștigătorii de rezervă, clasați pe locurile 11 și/sau 12. Câştigătorii de rezervă putând revendica premiul în termen de 7 zile de la data publicării numelui acestora pe site-ul www.openville.ro.

În cazul refuzului scris al câştigătorului de pe locul 11 sau 12, după caz, de a beneficia de premiul său, premiile rămân la dispoziţia Organizatorului.

5.6 Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între câştigător şi Organizator. Ridicarea premiilor se va face doar pe baza actului de identitate. Premiile nerevendicate se anulează și vor rămâne în posesia și proprietatea Organizatorului.

5.7 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această Campanie presupune acceptul câştigătorilor referitor la faptul că în baza acordului exprimat prin participarea la Campanie însă revocabil ulterior, persoana lor, numele şi prenumele înregistrare de Organizator pot fi folosite pentru a face publică premierea şi asocia cu imaginea Iulius, Openville şi/sau Programul Card Partener doar în legatură cu prezenta Campanie.

 

 1. Impozite

6.1 Impozitul pentru premiile obţinute de către câştigătorii Campaniei se calculează potrivit Codului Fiscal.

6.2 Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este în sarcina exclusivă a câştigătorului unui astfel de premiu, acesta având obligaţia ca, în termen de maxim 7 (şapte) zile calendaristice de la revendicarea premiului, să achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabilit conform prevederilor Codului Fiscal. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat echivalează cu renunţarea expresă a acestora la premiul câştigat.

6.3 Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală este sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.

 

 1. Prelucrarea datelor personale

7.1 Prin participarea la acestă Campanie, participanţii îşi pot exprima acordul ca datele lor de identificare (Nume, Prenume, Data şi anul naşterii, Adresă, Cartier, Venit, Companie angajatoare, Ocupaţie, Telefon, E-mail, Magazinul de la care au cumpărat) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale organizate de Iulius Management Center S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare.

7.2 Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/201. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Iulius Management Center S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/201, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7.3 Prin înscrierea la această Campanie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Iulius Management Center S.R.L.

7.4 Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate sunt: Nume, Prenume, Compania Angajatoare, Suma Brută, Discount oferit prin programul Card Partener, Frecvența de utilizare a Cardului Partener.

7.5 Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile Iulius Management Center S.R.L. sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către Iulius Management Center S.R.L..

7.6 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Iulius Mall Timişoara, Str. A. Demetriade, nr. 1, Timişoara, în atenţia Departamentului Marketing.

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:

 1. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 2. să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/201 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
 3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

 

 1. Regulamentul Oficial

8.1 Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Iulius Mall Timişoara, Str. A. Demetriade, nr. 1, în perioada campaniei, în zilele de luni până duminică, între orele 10:00-22:00.

 

 1. Soluţionarea litigiilor

9.1 În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

 1.  Încetarea campaniei

10.1 Campania promoţională “Cardul Partener te trimite la Untold!” poate înceta înainte de data de 15 aprilie 2017 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

Iulius Management Center S.R.L.

Departament Marketing Iulius Mall Timișoara

marketing.tm@iuliusmall.com

0256 401 600

 
Openville Facebook Openville Twitter Openville Google Plus
INFORMAŢII DE CONTACT
 
(+40) 256 - 401604/630
© Copyright 2018 Openville.
Web design by Royalty